by GLXY

by GLXY

Aino Siebert: Saksamaal on homod kaitstud

25 Aug, 2010
http://www.parnupostimees.ee/?id=303822


----
Jälgides Eesti mannetut homodiskussiooni, tahaksin kirjeldada, kuidas gei- ja lesbipaaride õigused on tagatud Saksamaal. Seda enam, et Saksa põhiseaduskohus tugevdas äsja gei- ja lesbipaaride õigusi. Siiani on samasoolised partnerid pidanud maksma riigile suuremaid pärimismakse kui erisoolised abielupaarid.

Karlsruhe kõrged kohtunikud tegid kindlaks, et paaride erinev kohtlemine ei vasta Saksamaa põhiseadusele, ja otsustasid, et riik peab vastavat seadust selle aasta lõpuni korrigeerima. Rohkem sissenõutud raha tuleb tagastada aastatelt 2001-2008 neile, kes juba on esitanud maksuametile vastulause. Põhiseaduskohus rahuldas kahe kaebaja hagi täies ulatuses.

Juristid taotlesid, et kohus peab veel üle vaatama tulumaksuseaduse, sest siingi kohtleb seadusandja samasoolisi paare heteropaaridest erinevalt. Kui palju peavad pärijad makse maksma, on iga liidumaa enda otsustada. See-eest kehtib tulumaksuseadus ühtlasena kogu Saksa riigis, kuid soodustusi saavad praegu ainult abielus heteropaarid. Eelmisel aastal sõlmis Saksamaal partnerluse 19 000 samasoolist paari.

Tolerantsuse suunas

Émile Zola kirjutas aastal 1895: